trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis


Ø  Informācija par Smiltenes novadu Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogā un novadpētniecības datubāzē.
Ø  Grāmatas, sīkiespieddarbi par Smiltenes novadu un novadniekiem.
Ø  Laikraksti „Smiltenīte”, „Mazpilsēta”, „Ziemeļlatvija”, „Mūsu Zeme”, „Darba Karogs”, „Smiltenes Kolhoznieks” - uz vietas bibliotēkā.
Ø  Raksti no periodiskajiem izdevumiem, grāmatām, fotogrāfijas 75 tematiskajās mapēs un albūmos ( pieejamas uz vietas bibliotēkā ) par TĒMĀM:

Smiltene : Vispārīgas ziņas, tūrisma maršruti Smiltenē un apkārtējos pagastos.
1. Latvijas Republikas Saeima un valdība.
2. Vietējā valsts vara.
3. Sabiedriski politiskās un sabiedriskās organizācijas.
4. Dzimtā novada daba : virsma, derīgie izrakteņi, ūdeņi, meži, augu un dzīvnieku valsts, aizsargājamie dabas objekti.
5. Veselības aizsardzība.
6. Novada vēsture.
7. Tautas saimniecība.
8. Zinātne, izglītība, etnogrāfija.
9. Reliģija.
11. Fiziskā kultūra un sports.
12. Daiļliteratūra, Literatūras zinātne, Literatūrzinātnieki, Valodnieki, Folkloristi.
13. Māksla, Kultūra, Prese.
14. Smilteniešu sadzīve.
Ø  Informācija par Smiltenes novadniekiem.

Ø  „Smiltenes vīru koris „Dziedonis” vēsture (1951. - 1991.)” un foto galerija tapusi VKKF Vidzemes kultūras programmas 2012. gadā finansētā projekta „Dziesmu un deju svētku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Valkas reģiona novados” ietvaros.

>>>Dziedonis<<<
Ø  Mākslinieku galerija
    2013.gada pavasaris Launkalnes pagastā
    Personālizstāde "Noskaņu variācijas"

Ø  Smiltene projektā „Zudusī Latvija”.
Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonika projekts „Zudusī Latvija” apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām.

Ø  Arnolds Oskars Pirro - Smiltenes fotogrāfs
Fotogrāfs Oskars Arnolds Pirro, saglabājot fotogrāfijās tā laika notikumus un cilvēkus, veicis nozīmīgu kultūras misiju.
Viņa fotogrāfijas ir vēsturiska liecība par Smiltenes apkārtnes vēsturi, vidi un cilvēkiem.
Pateicoties Pirro meitai Intai Vēciņai un mazmeitai Inesei Upmalei, līdz mūsdienām saglabājušās daudzas A.O. Pirro fotogrāfijas.
Ø  LNB digitālajā bibliotēkā skatīt laikrakstus
Smiltenietis 1941-1944
Smiltenes Ziņas 1928-1938
Jaunais Smiltenes Vēstnesis 1920 - 1939

Ø  Gaidām Jūs Smiltenes novada bibliotēkas Uzziņu un novadpētniecības lasītavā !Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru